Zpět

PAŘBA JAKO PRASE

Přidáno 28. 4. 2016
Josef Krůpa
Archivní - napsáno 15.6.2014
Snad po celém okrese jsou vylepeny plakáty zvoucí na tzv. „Zašovskou zábavu“ ve dnech tradiční pouti a slibují „pařbu jako prase“. Výstižný příměr, protože jako po prasatech to pak v okolí místa pořádání takovéto „zábavy“ tradičně vypadá.

Plakát sice uvádí množství sponzorů, ale nikde se nedočteme komu vlastně tito sponzoři přispěli, kdo akci pořádá, KDO NESE ODPOVĚDNOST za pořádek v průběhu celé akce a za její včasné ukončení v souladu s platnou obecní vyhláškou:

Obecně závazná vyhláška  č. 1 / 2012 
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků. 

Čl. 1  Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky, které se provozují mimo budovy, lze celoročně, s níže uvedenými výjimkami, provozovat pouze v době od 08.00 do 22.00 hodin.
V průběhu konání tradiční akce „Zašovská pouť“ lze taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky, provozovat mimo budovy, pouze v době od 08.00 do 02.00 hodin následujícího dne. 

Čl. 2  Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu v Zašové nejméně 30 dnů před jejím konáním: - jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce; datum konání, počátek, konec a místo konání; předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní a počet členů pořadatelské služby. 

Čl. 3  Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“. 

Čl. 4  Omezení a zákaz prodeje, podávání a konzumace alkoholických nápojů.
Na veřejně přístupných prostranstvích lze v průběhu konání tradiční akce „Zašovská pouť“ mimo budovy prodávat, podávat a konzumovat alkoholické nápoje pouze v sobotu od 12.00 do 24.00 hod a v neděli od 05.00 do 18.00 hod. Výjimku tvoří v době konání akce „Zašovská pouť“ prostranství hasičského výletiště a fotbalového hřiště, kde lze prodávat, podávat a konzumovat alkoholické nápoje v sobotu od 12.00 do 02.00 hod. následujícího dne a v neděli od 05.00 do 18.00 hod.
Zkráceno, celý text vyhlášky je k dispozici na webu obce.

Domnívám se, že informace o pořadateli nevypadla z tisku plakátu náhodou, ale že tam není uvedena záměrně. Od pořadatele by bylo korektní (a v zájmu samotných návštěvníků akce) informovat na plakátech předem, že akce KONČÍ nejpozději ve dvě hodiny po půlnoci.