Zpět

Konsekrační kříže v kostele

Přidáno 27. 4. 2016
Ilustrační foto
p.Jiří Polášek
Článek

5.3.2016

Při loňské výmalbě kostela Navštívení Panny Marie v Zašové byly při restaurátorském průzkumu na stěnách objeveny původní konsekrační kříže z let svěcení kostela – snad více než 270 let staré.

Konsekrační kříže jsou znamení posvěcení kostela na stěnách většinou v podobě 12 červených křížů vepsaných do kruhu, bohatě zdobené a bývaly umístěny na místě kropení svěcenou vodou a mazání olejem biskupem při slavnostní konsekraci kostela.

Jak je známo, základní kámen našeho kostela byl položen v roce 1714 a roku 1725  byl jen požehnán. Až v roce 1742 byl kostel slavnostně konsekrován olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna. Snad z té doby pocházejí objevené kříže, které byly během doby několikrát zamalovány a nahrazeny jednoduššími kříži, které jsou vidět i na pozdější fotografiích

Při sondách v roce 2015 byly tedy objeveny originální kříže v lodi u kazatelny, křtitelnice a v presbytáři (kněžišti). Během restaurování bylo zjištěno, že uprostřed křížů na místě pomazáni je do zdi vloženo dřívko a okolí bylo pozlaceno (snad pozůstatky ještě mladších křížů?). Kříže pak byly odborně očištěny od nánosů barev a prachu, vytmeleny a barevně retušovány temperovými barvami. Blízké okolí křížů zůstalo v původní barevnosti. Byly restaurovány 2 kříže a 1 zůstal v presbytáři jako torzo (podle finančních možností farnosti se příští rok zrestauruje i s protilehlým křížem v kněžišti).

Poté byly kříže okopírovány a přeneseny na nově vymalované stěny kostela na čtyřech místech – pod kůrem a pod křížovou cestou. Všechny kříže byly uprostřed pozlaceny pravým karátovým zlatem.

Restaurování provedli i přes nepříznivé podmínky v kostele v lednu a v únoru 2016 Mgr. Robert a Ludmila Zálešákovi, akad. malíři a restaurátoři z  Bánova a oprava stála 25.000,- Kč.

Církev byla vždy přesvědčena, že patří k jejím základním povinnostem shromažďovat lidi a jejich ústy velebit Boha. Bohopoctu konáme hlavně v kostelích, které jsou k tomu zvlášť posvěceny – v nich zpíváme Bohu chválu a vyznáváme jeho moc před celým světem. Je pro nás ctí, že můžeme k hlasu všeho stvoření přidat i svůj vlastní hlas. Obnovené kříže v zašovském kostele jsou trvalým svědectvím o tom, že kostel má sloužit oslavě Boha.