Zpět

DNES BYL SMUTEK I V RÁJI

Přidáno 28. 4. 2016
Ilustrační foto
Josef Krůpa
Archivní - napsáno 25.7.2014
Velké množství lidí z obou našich spojených obcí se dnes účastnilo pohřbu naší milé sousedky paní Bronislavy Černochové. Říká se, že všichni jsme nahraditelní... Myslím, že se to skutečně jen tak říká. Broňa bude scházet mnohým a nenahraditelně... Její hlas bude velmi chybět v Zašovském chrámovém sboru. Za ten hlas se snad časem náhrada najde. Za Broňu ne.

Všechny pohřby jsou smutné. Díky víře shromážděných ale mohou být svým způsobem i slavnostní.  Myslím, že v případě pohřbů do země veselského hřbitova k tomuto slavnostnímu dojmu přispívá vedle bezprostřední blízkosti kostela také výjimečná poloha místa s neobyčejně krásným výhledem do údolí a na vrchy v dálce.

Smutně krásný, slavnostně smutný - takový byl pohřeb naší milé Broni. Ten protimluv, ten zdánlivý rozpor vyjadřoval i černý prapor, který dnes ve Veselé vlál na stožáru při rozcestí v místě zvaném Ráj.