Zpět

9. květen - Den Evropy

Přidáno 28. 4. 2016
Ilustrační foto
Josef Krůpa
Archivní - napsáno 6.5.2014
„Co zmůže jeden člověk…“ říkáme si často, abychom omluvili naši rezignaci, náš nezájem, abychom se vyvinili z odpovědnosti za svět. Ano za svět.
Co zmůže jeden člověk je vidět na příkladu Roberta Schumana. Mohl být čímkoli, rozhodl se pro politiku, pro křesťansko-demokratickou politiku. (Ve Francii vznikla už r. 1848 první křesťanská strana Evropy -  Parti Catholique - která byla první nesocialistickou stranou hlásající spojení států a národů Evropy.)

Do května 1950, pouhých 5 let(!) od konce nejstrašnější války, dokázal Robert Shuman přesvědčit své okolí o nezbytnosti mírové spolupráce nedávných nepřátel. Byl si vědom, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze dílčími kroky, tím prvým bylo podřízení těžby uhlí a výroby oceli v Německu a ve Francii společnému úřadu. Tento zdánlivě jen ekonomický projekt byl ve skutečnosti krokem mírotvorným – oba státy se vzdaly části své suverenity, a to v oblasti strategické, v oblasti tolik důležité pro zbrojní průmysl. Že motivem tohoto snažení byl především mír a vize spolupráce evropských zemí, vyplývá hned z prvých vět Prohlášení francouzské vlády z 9. května 1950:

PROHLÁŠENÍ FRANCOUZSKÉ VLÁDY Z 9. KVĚTNA 1950 
Světový mír by nemohl být zachován bez tvůrčího úsilí, jež je úměrné nebezpečím, která tento mír ohrožují.
Přínos, kterým organizovaná a živá Evropa může přispět civilizaci, je nezbytný pro udržení mírových vztahů…
Evropa se nevytvoří najednou, ani jako nějaká společná stavba: uskuteční se konkrétními realizacemi, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů vyžaduje, aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem…
Za tím účelem navrhuje francouzská vláda zaměřit se na poněkud omezený, ale rozhodující úsek: Francouzská vláda navrhuje podřídit celou francouzsko-německou výrobu uhlí a oceli společnému Vysokému úřadu, jako organizaci otevřené účasti jiných evropských zemí.
Zavedení společné výroby uhlí a oceli bude mít za následek okamžité vytvoření společných základen pro ekonomický rozvoj, jako první etapu Evropské federace, a změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně pro války, jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy…

Roku 1953 vstoupila v platnost evropská Úmluva o ochraně lidských práv a svobod, na které se Robert Schuman významně podílel. Schuman pak podnikl mnoho cest po Evropě a zasazoval se o uskutečnění své myšlenky sjednocené Evropy. Zadostiučinění se dočkal až roku 1957 přijetím Římských smluv; o rok později byl zvolen prvním prezidentem Evropského parlamentu.

Právě Schumanova deklarace se tak stala impulsem k poválečné spolupráci evropských vlád a základním stavebním kamenem pro pozdější vznik Evropské unie. Evropští představitelé rozhodli o zavedení svátku Dne Evropy (Schumanův den) v roce 1985.

Svátek má mimo jiné podtrhnout skutečnost, že každá země, která se dobrovolně rozhodla vstoupit do Evropské unie, se zároveň zavázala ctít a prosazovat základní hodnoty společenství.