Zpět

NOC KOSTELŮ

Přidáno 8. 6. 2016
Ilustrační foto
Josef Krůpa
Pozvánka 10. června 2016 se koná další ročník celosvětové akce 
Smyslem Noci kostelů, která je jakýmsi happeningem víry, je představit jednoduchým způsobem, co je to křesťanství. Že to nejsou restituce, ba ani dogmata či zákazy, že to není nějaká temná síť svazující život těch, kteří křesťanství „propadli“, že to není ani poslední pomoc pro ty naprosto neúspěšné. Noc kostelů chce ukázat, že ke křesťanství patří radost, důvěra, otevřenost, veselí, ale i radostné bláznovství.
 
Tuto definici jsem si vypůjčil z úvodu pražského programu Noci kostelů. Různé farnosti se zapojují do této již tradiční akce různým způsobem. Noční Prahou bude dokonce 10. června projíždět tramvaj upravená jako kostel a na dotazy jeho návštěvníků – cestujících – zde budou připraveni odpovídat biskup Václav Malý a kardinál Dominik Duka.
 
Zašovský kostel se letos do Nocí kostelů nezapojí, což je jistě škoda, ale na druhou stranu tak máme možnost navštívit kostely v našem okolí a poznat je jinak, než jsme zvyklí jako účastníci bohoslužeb.
 
Namátkou z programu Noci kostelů v Rožnově:
Začátek: 19:30 Od 20:00 každou půlhodinu Rožnov na dlani – prohlídka kostelní věže. Od 20:00 Hudební hodinka – varhanní vystoupení a koncert chrámového sboru. Od 21:00 Horní paluba – návštěva kůru s videoprojekcí. Od 21:00 Noční umění – prohlídka kostnice s výstavou fotografií. Po celý večer: Možnost prohlídky historicko-uměleckých zajímavostí kostela s průvodcem. Staň se kostelníkem – praktická ukázka liturgických pomůcek. Fotokoutek, Vědomostní soutěž.
Paralelní program pro děti: Od 18:00 hry a zábavný program na farní zahradě. Součástí je pohádková návštěva kostnice a hřbitova, který už není. Konec: 23:00 - Modlitba žalmů. Světélka ve tmě a Slovo faráře P. Kamila Obra.
 
Také v blízkém Zubří si bude možno kromě dalšího zajímavého kulturního i duchovního programu možnost prohlídky kostelní věže a v kapli Sv. Ducha na Starém Zubří bude každou půlhodinu komentovaná prohlídka této architektonicky i funkčně velmi vydařené soudobé církevní stavby.
Zvonice bude přístupná i v Lešné, dokonce i s možností vyzkoušet si ruční zvonění na historický zvon a s ohledem na kapli sv. Valentýna – patrona zamilovaných – se bude část programu věnovat tématu lásky – slovem i hudbou…
 
Také veselský kostel sv. Martina bude večer 10. června otevřen dlouho do noci, ovšem zde bude tentokrát program výhradně duchovní - jako příprava na následující velký den místní farnosti - udělování svátosti biřmování. 
 
https://www.nockostelu.cz/